ਉਤਪਾਦ ਬੈਨਰ1

ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

ਪੂਰਾ ਮੋਟਾ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਫਰੇਮ

1 ਵਾਰ 'ਤੇ 2 ਰੋਲ ਵਿਨਾਇਲ ਸਟਿੱਕਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ

ਡਬਲ xp600, i3200, DX5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਚੀਨ ਦਾ NO.1 BHYX ਬੋਰਡ ਸਰਕਟ ਸਿਸਟਮ


ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨੇ

ਭੁਗਤਾਨ: T/T, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਨਕਦ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵੇਰਵੇ

ਨਿਰਧਾਰਨ

ਬਰੋਸ਼ਰ

ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (6)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (7)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡਸ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (8)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (9)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (10)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (11)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (12)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (13)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡਸ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (14)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (15)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (16)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (17)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (18)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡਸ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (19)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡਸ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (19)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡਸ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (21)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (22)
ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (23)

ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ

ਚੇਨਯਾਂਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ ਸਿਟੀ, ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਆਂਗਪੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਚੇਨਯਾਂਗ ਟੈਕ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਿਆਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਸੰਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਟੀਜੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਯੂਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਬਲਿਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਈਕੋ-ਸਾਲਵੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ,

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸਿਆਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਚੇਨਯਾਂਗ ਟੈਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਰਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਚੇਨਯਾਂਗ ਤਕਨੀਕ "ਗੁਣਵੱਤਾ, ਇਰਾਦਾ ਸੇਵਾ" ਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, "ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ" ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਨਾਇਲ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਡਬਲ xp600 i3200 DX5 ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡਸ 3.2m ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-06 (24)

 • ਪਿਛਲਾ:
 • ਅਗਲਾ:

 • ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
  ਮਾਡਲ RT-3202 / RT-3204
  ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈੱਡ E-PSON DX5 / i3200-E1 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈੱਡ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਨ
  ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਚੌੜਾਈ ਅਧਿਕਤਮ 3300mm

  ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਪੀਡ

  (sqm/h)

  ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈੱਡ

  DX5 * 2pcs

  i3200 * 2pcs

  i3200 * 4pcs

  ਉਤਪਾਦਨ ਮੋਡ

  4 ਪਾਸ 30.6

  4 ਪਾਸ 37

  4 ਪਾਸ 74

  ਸਟੈਂਡਰ ਮੋਡ

  6 ਪਾਸ 24

  6 ਪਾਸ 25.5

  6 ਪਾਸ 50

  ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੋਡ

  8 ਪਾਸ 15.4

  8 ਪਾਸ 18.5

  8 ਪਾਸ 36

  ਸਿਆਹੀ

  ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਈਕੋ-ਸੌਲਵੈਂਟ ਸਿਆਹੀ / ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿਆਹੀ
  ਰੰਗ ਕੇਨ, ਮੈਜੈਂਟਾ, ਪੀਲਾ, ਕਾਲਾ
  ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਈਕੋ-ਸੋਵਲੈਂਟ: ਵਿਨੀ ਸਟਿੱਕਰ, ਫੈਕਸ ਬੈਨਰ, ਤਰਪੌਲੀ, ਵਾਲ ਪੇਪਰ, ਕੈਵਨਾਸ ...
  ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ: ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਕਾਗਜ਼, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਕੱਪੜੇ, ਟਾਵਰ, ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ…
  ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਟੋ ਸਿਆਹੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ
  ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਘੋਲਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਟਨ
  ਰਿਪ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੇਨਟੌਪ;ਫੋਟੋਪ੍ਰਿੰਟ
  ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਫੇਸ USB 2.0 / USB 3.0

  ਸਹਾਇਕ ਵਿਕਲਪ

  ਖੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਕ ਅੱਪ ਸਿਸਟਮ
  ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਟੇਜ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੈਕ, ਫਰੰਟ ਹੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
  ਕੈਰੇਜ ਦੀ ਉਚਾਈ 1.5mm~5mm ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਵਿਵਸਥਿਤ
  ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ

  ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

  ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ AC 220V 50Hz/60Hz (110V ਵਿਕਲਪਿਕ)
  ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਿਸਟਮ: 0.5kw;ਸਾਹਮਣੇ 0.5kw;ਪਿਛਲਾ 0.5kw;ਵਾਪਸ 1kw
  ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਾਪਮਾਨ: 18 - 28 ਹੂਮੀ ਡਾਇਟੀ: 35% - 65%
  ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਾਪ 4567mm(L)x970mm(W) x1500mm(H) 800kg (RT-3202)
  ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਪ 4800mm(L) x1100mm(w) ×1700mm(H) 850kg (RT-3202)